توجه:

نام و لینک (آدرس) فروشگاه باید با حروف انگلیسی یا فارسی باشد. استفاده از اعداد مثل شماره تلفن تأیید نمی‌شود.

[dokan-customer-migration]