مته ابزاری بُرنده برای سوراخ کردن اشیا و وسایل است. متـه‌ها توسط وسیله‌ای که آن را سوراخ‌کننده (دریل) می‌نامند، به کار گرفته می‌شوند؛ بدین شکل که چرخش دریل سبب می‌شود که متـه بتواند شیء موردنظر را با رأس مخروط مانند، در امتداد محور طولی با قطر مشخص سوراخ کند.

در واقع مته ابزار براده برداري است كه به كمک آن سوراخ هایی با مقطع دایره‌اي با قطرهای مختلف ایجاد می‌شود. این ابزار، براده برداري را با دو حركت همزمان دورانی و خطی پیشروی انجام می‌دهد.

عمل برش توسط ۲ لبه تیز برش، در نوک مته انجام می‌گیرد و براده از طریق یک شیار حلزونی سراسری خارج می‌شود.