خازن مولتی لایر 47 پیکو فاراد مقاومتی

200 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن مولتی لایر 470 نانوفاراد 50 ولت

800 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن مولتی لایر 220 نانوفاراد 50 ولت

500 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن مولتی لایر 100 نانوفاراد 50 ولت

450 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن مولتی لایر 8.2 نانوفاراد 50 ولت

450 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن مولتی لایر 3.3 نانوفاراد 50 ولت

450 تومان
افزودن به سبد خرید