انواع مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور محدود کردن جریان، تقسیم جریان و نیز ایجاد ولتاژهای مختلف در مدارات به کار گرفته می‌شوند.

مقاومت ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند که هر کدام از اینها خود دارای زیر دسته‌هایی می‌باشند.

انواع مقاومت ثابت:

مقاومت فیلم کربن (Carbon Film Resistor) – مقاومت فیلم فلز (Metal Film Resistor) – مقاومت سیمی یا آجری (Wire Wound Resistor) – مقاومت لایه‌ای – مقاومت آرایه ای یا شبکه ای یا شانه ای

مقاومت متغیر (Variable Resistor):

پتانسیومتر (Potentiometer) – رئوستا (rheostat) – PTC (Positive Temperature Coefficient) – NTC (Negative Temperature Coefficient) – LDR (Light Dependent Resistor) – VDR (Voltage Dependent Resistor) – MDR (Magnetic Dependent Resistor)

نمایش 1–60 از 182 نتیجه

نمایش 15 30 60

مقاومت 820 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 470 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 150 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 68 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 56 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 33 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 22 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 20 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 19.3 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 11.8 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 11.3 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 9 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 8.2 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 6.8 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 4.7 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 2.4 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 1.82 کیلو اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 820 اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 100 اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 33 اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 2.2 اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 0.47 اهم 1/4 وات 1 درصد

180 تومان

مقاومت 0.1 اهم 5 وات آجری

4000 تومان
پتانسیومتر مولتی ترن ایستاده
افزودن به سبد خرید

مولتی ترن 1 مگا اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان

مولتی ترن 200 کیلو اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان
پتانسیومتر مولتی ترن ایستاده
افزودن به سبد خرید

مولتی ترن 100 کیلو اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان
پتانسیومتر مولتی ترن ایستاده
افزودن به سبد خرید

مولتی ترن 50 کیلو اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان
پتانسیومتر مولتی ترن ایستاده
افزودن به سبد خرید

مولتی ترن 20 کیلو اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان
پتانسیومتر مولتی ترن ایستاده
افزودن به سبد خرید

مولتی ترن 5 کیلو اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان
پتانسیومتر مولتی ترن ایستاده
افزودن به سبد خرید

مولتی ترن 2 کیلو اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان
پتانسیومتر مولتی ترن ایستاده
افزودن به سبد خرید

مولتی ترن 1 کیلو اهم ایستاده 25 دور مدل 3296Y

2900 تومان

پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده

1200 تومان

مقاومت 15 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 150 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 100 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 68 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 22 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 10 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 4.7 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 3.9 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 0.5 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 1 اهم 5 وات آجری

4000 تومان

مقاومت 8.2 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 6.8 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 5.6 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 4.7 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 3.9 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 2.7 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 2.2 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 1.8 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 1 مگا اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 680 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 560 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 470 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 390 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 220 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 180 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 150 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان

مقاومت 120 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد

60 تومان