انواع مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور محدود کردن جریان، تقسیم جریان و نیز ایجاد ولتاژهای مختلف در مدارات به کار گرفته می‌شوند.

مقاومت ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند که هر کدام از اینها خود دارای زیر دسته‌هایی می‌باشند.

انواع مقاومت ثابت:

مقاومت فیلم کربن (Carbon Film Resistor) – مقاومت فیلم فلز (Metal Film Resistor) – مقاومت سیمی یا آجری (Wire Wound Resistor) – مقاومت لایه‌ای – مقاومت آرایه ای یا شبکه ای یا شانه ای

مقاومت متغیر (Variable Resistor):

پتانسیومتر (Potentiometer) – رئوستا (rheostat) – PTC (Positive Temperature Coefficient) – NTC (Negative Temperature Coefficient) – LDR (Light Dependent Resistor) – VDR (Voltage Dependent Resistor) – MDR (Magnetic Dependent Resistor)

نمایش 1–60 از 190 نتیجه

نمایش 15 30 60