هیت سینک ، Heat sink ، خنک کننده یا گرماگیر ، یک نوع مبدل حرارتی است که گرمای تولیدی در تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی را جذب و با پراکنده کردن حرارت، دما را در وسیله مورد نظر کنترل می‌کند.

در بردهای الکترونیکی، افزایش دمای بیشتر از مقدار تعیین شده‌ای که در مشخصات محصولات ذکر می‌شود، باعث آسیب رسیدن به قطعات و سوختن آنها می‌گردد؛ بنابراین، تولید‌کنندگان برای افزایش طول عمر و بهبود عملکرد محصولاتشان از خنک کننده یا همان هیت سینک استفاده می‌کنند.

heatsink باید از ماده‌ای که رسانایی حرارتی خوبی داشته باشد، ساخته شود و فلزات بهترین گزینه برای این کار می‌باشند.

معمولاً جهت تبادل بهتر حرارت،  بین قطعات و گرماگیر از خمیر سیلیکون استفاده می‌شود.

نمایش دادن همه 3 نتیجه