اپتوکوپلر (Optocoupler) قطعه الکترونیکی بسیار ارزشمندی است که عمل جداسازی یا ایزولاسیون (Isolation) بین دو بخش از مدار الکترونیکی را با استفاده از امواج مادون قرمز انجام می‌دهد؛ به همین دلیل به آن اپتوایزولاتور (Opto-isolator) نیز می‌گویند. با استفاده از اپتو کوپلر علاوه بر ایزوله کردن مدار، نویزهای الکتریکی هم به شدت کاهش می‌یابند.

مزیت اصلی اپتوکوپلر ها ایزولاسیون الکتریکی بالای آن‌ها بین ترمینال‌های ورودی و خروجی است که موجب می‌شود بتوانیم با سیگنال‌های دیجیتال یا آنالوگ تقریباً کوچک، ولتاژها و جریان‌ها و توان‌های DC یا AC بزرگ را کنترل کنیم.

به صورت عمومی برای کنترل جریانهای DC از اپتو ترانزیستور (Opoto-Transistor) و برای کنترل جریانهای AC از اپتوترایاک (Opoto-Triac) استفاده می‌گردد.

نمایش یک نتیجه