نمودار شماتیک مدار آشکارساز تلفن همراه با استفاده از LM358

مدار آشکارساز تلفن همراه با استفاده از LM358

این مدار آشکارساز تلفن همراه می تواند حضور یک تلفن همراه فعال را از فاصله ۴ تا ۵ متر حس کند. بنابراین می تواند در یک اتاق آزمون یا جلسات، که در آن استفاده از تلفن های همراه مجاز نیست، مفید باشد.

ادامه مطلب

تشخیص دهنده وجود تلفن همراه

تشخیص دهنده وجود تلفن همراه GSM در نزدیکی ما

تشخیص دهنده وجود تلفن همراه GSM در نزدیکی ما در این پست یک مدار مفید و کاربردی دیگر با عنوان تشخیص دهنده وجود تلفن همراه GSM را برای اس...

ادامه مطلب

شارژر تلفن همراه

شارژر تلفن همراه – نکاتی مهم و کاربردی در مورد خرید و استفاده

راهنمای خرید شارژر تلفن همراه در این پست از مقاله های تخصصی سیاره الکترونیک ، نکاتی مفید و کاربردی و البته بسیار مهم را در مورد نحوه خر...

ادامه مطلب