عیب یابی نمایشگرهای LCD

عیب یابی نمایشگرهای LCD – بررسی عیوب احتمالی و راهکارها

در بخش های قبلی ساختار نمایشگرهای LCD را بررسی کردیم و به بیان مزایا و معایب نمایشگرهای LCD پرداختیم. همچنین با اجزای داخلی نمایشگرهای ...

ادامه مطلب

مزایا و معایب نمایشگرهای LCD

مزایا و معایب نمایشگرهای LCD – مقایسه LCD با CRT و LED و OLED

در مقاله قبل یک بررسی اجمالی در مورد نمایشگرهای LCD داشتیم. در ادامه مقاله پیشین، امروز به بیان مزایا و معایب نمایشگرهای LCD و همچنین ...

ادامه مطلب