مدار رله حالت جامد یا SSR جریان متناوب (AC)

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان متناوب (AC) – خودتان اس اس آر بسازید

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان متناوب (AC) - برای خودتان رله اس اس آر بسازید در پست قبل مدار رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) را...

ادامه مطلب

رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) با استفاده از ماسفت و اپتوکوپلر

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) – خودتان اس اس آر بسازید

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم پیش از این مقاله ای کامل در مورد آشنایی با ساختمان و کاربرد SSR با عنوان: رله حالت جامد یا SSR چ...

ادامه مطلب

رله حالت جامد_SSR

رله حالت جامد یا SSR چیست؟ – آشنایی با ساختمان و کاربرد SSR

رله حالت جامد یا SSR چیست؟ - آشنایی با ساختمان و کاربرد SSR اصطلاح SSR مخفف عبارت State Relay Solid و به معنای رله حالت جامد می باشد. ر...

ادامه مطلب