مگامدار / لیست محصولات / خازن الکترولیتی

نمایش 1–16 از 28 نتیجه

خازن الکترولیتی 35 ولت 100 میکروفاراد

900 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 220 میکروفاراد مرغوب

850 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 160 ولت 100 میکروفاراد Panasonic / Matsushita

14,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 25 ولت 1000 میکروفاراد مرغوب

3,450 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 1000 میکروفاراد مرغوب

3,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 2200 میکروفاراد مرغوب

3,800 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 470 میکروفاراد مرغوب

1,350 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 35 ولت 220 میکروفاراد مرغوب

1,300 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 22 میکروفاراد مرغوب

650 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 10 میکروفاراد

480 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 6.3 ولت 1500 میکروفاراد Panasonic / Matsushita پایه کوتاه

3,100 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 10 ولت 1000 میکروفاراد امپدانس پایین مارک TAICON سری PW

3,100 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 50 ولت 2.2 میکروفاراد

500 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 50 ولت 1 میکروفاراد

450 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 25 ولت 4.7 میکروفاراد

650 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 25 ولت 10 میکروفاراد

650 تومان
افزودن به سبد خرید