نمایش 1–16 از 48 نتیجه

خازن الکترولیتی 35 ولت 100 میکروفاراد

900 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 220 میکروفاراد مرغوب

850 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 160 ولت 100 میکروفاراد Panasonic / Matsushita

14,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن عدسی 1.8 نانو فاراد 50 ولت

110 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 25 ولت 1000 میکروفاراد مرغوب

3,450 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 1000 میکروفاراد مرغوب

3,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 2200 میکروفاراد مرغوب

3,800 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 470 میکروفاراد مرغوب

1,350 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 35 ولت 220 میکروفاراد مرغوب

1,300 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن پلی استر 470 نانوفاراد 400 ولت

1,900 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 22 میکروفاراد مرغوب

650 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن عدسی 2.7 نانو فاراد 50 ولت

100 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن 82 نانوفاراد 250 ولت MKT

1,100 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 16 ولت 10 میکروفاراد

480 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن الکترولیتی 6.3 ولت 1500 میکروفاراد Panasonic / Matsushita پایه کوتاه

3,100 تومان
افزودن به سبد خرید

خازن عدسی 220 پیکو فاراد 50 ولت ژاپنی

100 تومان
افزودن به سبد خرید