مشاهده همه 34 نتیجه

نمایش 15 30 60

خازن الکترولیتی 6.3 ولت 1500 میکروفاراد Panasonic / Matsushita پایه کوتاه

2,200 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

ولتاژ خازن

برند

کشور سازنده

اصالت

خازن الکترولیتی 160 ولت 560 میکروفاراد Rubycon سری USP ساخت ژاپن

7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

ولتاژ خازن

برند

کشور سازنده

اصالت

خازن عدسی 220 پیکو فاراد 50 ولت ژاپنی

80 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 10 ولت 1000 میکروفاراد امپدانس پایین مارک TAICON سری PW

2,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

ولتاژ خازن

برند

کشور سازنده

اصالت

خازن عدسی 18 پیکو فاراد 50 ولت ژاپنی

80 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 100 ولت 33 میکروفاراد

1,250 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

برند

کشور سازنده

اصالت

خازن مولتی لایر 47 پیکو فاراد مقاومتی

150 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 50 ولت 2.2 میکروفاراد

330 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

برند

کشور سازنده

اصالت

خازن پلی استر 270 نانو فاراد 50 ولت

800 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 22 نانوفاراد مقاومتی

220 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 50 ولت 1 میکروفاراد

290 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

برند

کشور سازنده

اصالت

خازن الکترولیتی 25 ولت 4.7 میکروفاراد

500 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

ظرفیت خازن

برند

کشور سازنده

خازن عدسی 3 نانو فاراد 50 ولت

80 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن عدسی 8.2 پیکو فاراد 50 ولت

70 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 25 ولت 10 میکروفاراد

350 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

برند

کشور سازنده

خازن مولتی لایر 470 نانوفاراد 50 ولت

370 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 16 ولت 220 میکروفاراد

700 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

اصالت

برند

کشور سازنده

خازن الکترولیتی 50 ولت 100 میکروفاراد

790 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

برند

کشور سازنده

اصالت

خازن الکترولیتی 50 ولت 680 میکروفاراد

3,100 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

برند

اصالت

کشور سازنده

خازن پلی استر 1 میکروفاراد 400 ولت

2,100 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن 100 نانوفاراد 63 ولت MKT

600 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن 10 نانوفاراد 100 ولت MKT

600 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 220 نانوفاراد 50 ولت

315 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 100 نانوفاراد 50 ولت

295 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 8.2 نانوفاراد 50 ولت

295 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 3.3 نانوفاراد 50 ولت

295 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 50 ولت 22 میکروفاراد

350 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 25 ولت 100 میکروفاراد

350 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 16 ولت 100 میکروفاراد

350 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 16 ولت 33 میکروفاراد

350 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 50 ولت 470 میکروفاراد

2,200 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن الکترولیتی 25 ولت 2200 میکروفاراد

3,600 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب