مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش 15 30 60

خازن مولتی لایر 47 پیکو فاراد مقاومتی

150 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 22 نانوفاراد مقاومتی

220 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 470 نانوفاراد 50 ولت

370 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 220 نانوفاراد 50 ولت

315 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 100 نانوفاراد 50 ولت

295 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 8.2 نانوفاراد 50 ولت

295 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب

خازن مولتی لایر 3.3 نانوفاراد 50 ولت

295 تومان
افزودن به سبد خرید
نوع خازن

نوع نصب